آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی

 
 
 
 
 
خیابان ولیعصر- بالاتر از پارک ساعی - ایستگاه اتوبوس ۳۲ روبروی آزمایشگاه نیلو پلاک ۲۴۰۴- طبقه اول آموزشگاه آشپزخانه ملل